Een coachingstraject

Voorafgaand aan het coachingstraject zal er een vrijblijvende kennismaking (ongeveer een half uur) plaatsvinden, met als doel te onderzoeken of uw coachvraag en hetgeen Emovatie te bieden heeft op elkaar aansluiten.  Voorafgaand aan het traject krijgt u een startopdracht  mee, welke van essentieel belang is om het verdere traject te kunnen doorlopen. In het coachingstraject van 5 à 10 sessies  gaan we aan de slag. Tijdens de eerste sessie gaan we (mede aan de hand van de startopdracht) samen uw hulpvraag concreet maken en uw doel(en) vaststellen. Hierbij maak ik gebruik van een specifieke methodiek (het MetaModel) om uw hulpvraag te verhelderen. Als de kern van uw vraag en doel eenmaal duidelijk zijn, gaan we in de opeenvolgende sessies aan de slag met onder andere een aantal oefeningen. Deze oefeningen zullen leiden tot het loskomen van negatieve emoties, het ombuigen van belemmerende overtuigingen en verkrijgen van inzichten die u nodig heeft om uw doel te bereiken. Ook tussen de sessies krijgt u opdrachten mee, om thuis aan de slag te gaan met de inzichten die u heeft verworven tijdens de coachingsessies. Daarnaast bied ik als onderdeel van het traject één workshop/training aan, die het best past bij uw doel (zie workshops en trainingen). Daarbij heb ik een breed netwerk aan collega-coaches en trainers waar ik u naar kan verwijzen, mocht (een deel van) uw hulpvraag (doel) buiten mijn expertise liggen. Na het traject zullen er 3 nazorgmomenten zijn, welke via telefoongesprekken (of via skype) zullen plaats vinden.

 

Breakthrough coaching

Op de intensieve “doorbraakdag” gaan we een dag van 7 à 9 uur samen aan de slag. Vooraf hebben we een intakegesprek via skype of telefoon (30 minuten), waarin we bespreken waar u in één dag aan wilt werken. Dit kan een doel zijn zoals van het roken afkomen, afvallen of omgaan met chronische pijn. Ook doelen ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling kunnen aan de orde komen. Daarnaast staan we stil bij de wederzijdse verwachtingen en afspraken. Aan de hand van dat intakegesprek krijgt u een opdracht, om u optimaal te kunnen voorbereiden op de doorbraakdag.

Het volledig en zorgvuldig uitvoeren van deze opdracht is van essentieel belang om het gewenste resultaat te bereiken op de doorbraakdag. Tijdens de doorbraakdag gaan we de kern van uw hulpvraag onderzoeken:

  • Wat is precies de aard van uw probleem?
  • Hoe is het probleem ontstaan?
  • Wat heeft u er tot op heden aan gedaan?
  • Welke factoren zijn er van invloed (geweest) op het resultaat van uw pogingen?

Hierbij maak ik gebruik van een specifieke methodiek (het MetaModel) om uw hulpvraag te verhelderen. Als de kern van uw vraag en doel eenmaal duidelijk zijn, gaan we aan de slag met een aantal oefeningen, welke zullen leiden tot het loskomen van negatieve emoties, het ombuigen van belemmerende overtuigingen en verkrijgen van inzichten die u nodig heeft om uw doel te bereiken. ) Aan het eind  van de dag bent u zelf in staat om een aantal actiepunten te formuleren waarmee u uw doel kunt bereiken. Na deze intensieve dag zullen er 3 nazorgmomenten zijn, welke ook via telefoongesprekken (of via skype) zullen plaats vinden.

 

 

Workshops en Trainingen

U kunt ook deelnemen aan workshops of trainingen, al dan niet als onderdeel van uw coachingstraject. Thema’s van deze trainingen zijn onder andere:

  • “Lekker in je lichaam”: Wat betekent dat nu precies voor u? Hoe voelt u zich nu en hoe zou u zich willen voelen? Bij deze workshop gaan we op ontdekkingsreis om er achter te komen wat nu precies maakt dat u waarneemt, en voelt wat u voelt. Om ons de capaciteit van brein te zo efficiënt mogelijk te benutten (en daarmee ons lichaamsfuncties te beïnvloeden) is het belangrijk te begrijpen hoe het brein werkt. Na wat theorie over ons brein leert u, door middel van ontspanning- en visualisatie oefeningen, om ongemakken in uw lichaam gunstig te beïnvloeden door uw denkbeelden over uw lichaam te veranderen.
  • Creativiteit & voelen: Soms is het niet altijd makkelijk om emoties toe te staan én echt te doorvoelen wat u ervaart. Emoties – waarvan we ons bewust zijn – kunnen een bron van lichamelijke ongemakken vormen. Een belangrijke stap naar het lekker voelen in uw lichaam is het ontdekken van deze onbewuste emoties. Creatief bezig zijn is een effectieve manier om tot de kern te komen van wat er in uw onbewuste brein omgaat. Tijdens deze workshop kunt u met behulp met klei aan de slag of op papier uiting geven aan uw gevoelens.
  • Dromen & doen: Dromen hebben we allemaal. Vaak blijft het bij dromen en komen we niet tot actie om onze dromen waar te maken. Dromen hoeven niet groot te zijn en kunnen gaan over de kleine dingen die ons gelukkig maken. Weet uw wat u dromen zijn als het gaat om uw privéleven, uw familie en vrienden en/of uw werk? Met behulp van de Disney-strategie gaat u uw dromen helder krijgen. Daarna gaan we een “storyboard” maken van uw dromen. Als u uw dromen zichtbaar heeft gemaakt is het moment aangebroken voor actie. U gaat naar huis met uw droom (zichtbaar voor u en uw dierbaren) en een lijst met concrete actiepunten, waarvan u de eerste binnen 24 uur zal gaan uitvoeren.

Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een workshop/training op maat te volgen met een besloten groep collega’s (in-company) of met een groep vrienden/vriendinnen. Hiertoe zal ik met u tijdens een kennismakingsgesprek doorspreken wat u wilt bereiken met de training/workshop en op basis daarvan een voorstel doen en een offerte maken.

Volg je hart, het klopt altijd