Een coachingstraject

Voorafgaand aan het coachingstraject zal er een vrijblijvende kennismaking (ongeveer een half uur) plaatsvinden, met als doel te onderzoeken of uw coachvraag en hetgeen Emovatie te bieden heeft op elkaar aansluiten.  Voorafgaand aan het traject krijgt u een startopdracht  mee, welke van essentieel belang is om het verdere traject te kunnen doorlopen. In het coachingstraject van 5 à 10 sessies  gaan we aan de slag. Tijdens de eerste sessie gaan we (mede aan de hand van de startopdracht) samen uw hulpvraag concreet maken en uw doel(en) vaststellen. Hierbij maak ik gebruik van een specifieke methodiek (het MetaModel) om uw hulpvraag te verhelderen. Als de kern van uw vraag en doel eenmaal duidelijk zijn, gaan we in de opeenvolgende sessies aan de slag met onder andere een aantal oefeningen. Deze oefeningen zullen leiden tot het loskomen van negatieve emoties, het ombuigen van belemmerende overtuigingen en verkrijgen van inzichten die u nodig heeft om uw doel te bereiken. Ook tussen de sessies krijgt u opdrachten mee, om thuis aan de slag te gaan met de inzichten die u heeft verworven tijdens de coachingsessies. Daarnaast bied ik als onderdeel van het traject één workshop/training aan, die het best past bij uw doel (zie workshops en trainingen). Daarbij heb ik een breed netwerk aan collega-coaches en trainers waar ik u naar kan verwijzen, mocht (een deel van) uw hulpvraag (doel) buiten mijn expertise liggen. Na het traject zullen er 3 nazorgmomenten zijn, welke via telefoongesprekken (of via skype) zullen plaats vinden.

 

Vitaliteitscoaching

Als Vitaliteitscoach kan ik u ondersteunen bij het maken van een plan om bijvoorbeeld uw leefstijl te verbeteren. Soms blijkt het toch nog niet zo gemakkelijk om bepaalde veranderingen duurzaam vol te houden. Door middel van o.a. motiverende gespreksvoering help ik u inzicht krijgen eventuele belemmerende overtuigingen, die maken dat het aanleren van gezondere gedragspatronen soms knap lastig kunnen maken. Die inzichten helpen u ook op de moeilijke momenten, juist datgene te doen – zoals het inschakelen van uw omgeving om u te ondersteunen – waardoor u wel kunt volhouden. Niet alleen voor een paar maanden, maar voor zolang u dat zelf wilt.

 

 

Workshops en Trainingen

U kunt ook deelnemen aan workshops of trainingen, al dan niet als onderdeel van uw coachingstraject. Thema’s van deze trainingen zijn onder andere:

  • “Lekker in je lichaam”: Wat betekent dat nu precies voor u? Hoe voelt u zich nu en hoe zou u zich willen voelen? Bij deze workshop gaan we op ontdekkingsreis om er achter te komen wat nu precies maakt dat u waarneemt, en voelt wat u voelt. Om ons de capaciteit van brein te zo efficiënt mogelijk te benutten (en daarmee ons lichaamsfuncties te beïnvloeden) is het belangrijk te begrijpen hoe het brein werkt. Na wat theorie over ons brein leert u, door middel van ontspanning- en visualisatie oefeningen, om ongemakken in uw lichaam gunstig te beïnvloeden door uw denkbeelden over uw lichaam te veranderen.
  • Creativiteit & voelen: Soms is het niet altijd makkelijk om emoties toe te staan én echt te doorvoelen wat u ervaart. Emoties – waarvan we ons bewust zijn – kunnen een bron van lichamelijke ongemakken vormen. Een belangrijke stap naar het lekker voelen in uw lichaam is het ontdekken van deze onbewuste emoties. Creatief bezig zijn is een effectieve manier om tot de kern te komen van wat er in uw onbewuste brein omgaat. Tijdens deze workshop kunt u met behulp met klei aan de slag of op papier uiting geven aan uw gevoelens.
  • Dromen & doen: Dromen hebben we allemaal. Vaak blijft het bij dromen en komen we niet tot actie om onze dromen waar te maken. Dromen hoeven niet groot te zijn en kunnen gaan over de kleine dingen die ons gelukkig maken. Weet uw wat u dromen zijn als het gaat om uw privéleven, uw familie en vrienden en/of uw werk? Met behulp van de Disney-strategie gaat u uw dromen helder krijgen. Daarna gaan we een “storyboard” maken van uw dromen. Als u uw dromen zichtbaar heeft gemaakt is het moment aangebroken voor actie. U gaat naar huis met uw droom (zichtbaar voor u en uw dierbaren) en een lijst met concrete actiepunten, waarvan u de eerste binnen 24 uur zal gaan uitvoeren.

Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een workshop/training op maat te volgen met een besloten groep collega’s (in-company) of met een groep vrienden/vriendinnen. Hiertoe zal ik met u tijdens een kennismakingsgesprek doorspreken wat u wilt bereiken met de training/workshop en op basis daarvan een voorstel doen en een offerte maken.

Volg je hart, het klopt altijd