Wat zijn de kosten?

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek van een half uur is er gelegenheid om te bekijken of uw (coach)vraag en hetgeen emovatie te bieden heeft op elkaar aansluiten. Het intake gesprek maakt onderdeel uit van een coachingsessie dan wel het coachingstraject.

In geval er sprake is van een werkgever die opdracht geeft, vindt met hem/haar vooraf een gesprek van een half uur plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend, waarna de intake van de werknemer als eerste onderdeel van het coachingstraject plaatsvindt.

Uurtarief

Voor de diensten van Emovatie wordt een uurtarief gehanteerd van €95.- (incl. BTW) voor particulieren en  €115.- (incl. BTW)  als zakelijk uurtarief.

Een coachingstraject

Indien u na afloop van het kennismakingsgesprek besluit een coachingstraject te gaan volgen, dan wel breakthrough coaching te doen, krijgt u op basis van uw hulpvraag een voorstel voor een coachingstraject.  Hiervoor wordt een afgerond tarief gerekend,waarbij de nazorg (en rapportage voor zakelijke klanten) zijn inbegrepen. Een dergelijk traject bestaat uit 5 à 10 sessies (1.5 uur), met 3 nazorg momenten. De tarieven hiervoor worden op aanvraag verstrekt.

Vergoeding

Kosten voor burnoutbegeleiding worden soms vergoed via de aanvullende verzekering van je ziektekostenverzekeraar. Ook blijken werkgevers vaak bereid in de kosten voor coaching en burnoutbegeleiding tegemoet te komen. Iedere werkgever is immers gebaat bij goed functionerende, gezonde werknemers. Indien je re-integreert na of tijdens ziekte, is je werkgever zelfs verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.

Trainingen  / workshops voor particulieren

De prijs voor een training / workshop wordt vermeld bij de aankondigingen van deze activiteiten. Daar vindt u ook speciale acties zoals korting op het tarief als u zich met meerdere mensen aanmeldt.

Trainingen op maat voor zakelijke opdrachtgevers

Deze trainingsprogramma’s worden voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek wordt het doel helder geformuleerd, de gewenste resultaten besproken en worden wederzijdse verwachtingen afgestemd.  Aan de hand daarvan zal er een offerte worden opgemaakt. Omdat trainingen en workshops, op maat gemaakt worden, is de tariefstelling afhankelijk van de doelstellingen, de groepsomvang en de tijd die ervoor nodig is om dit te realiseren.
De trainingen variëren van 4 uur tot meerdere dagdelen.
Belangrijk is, dat alleen de daadwerkelijk gemaakte uren worden gefactureerd. Indien het minder uren zijn dan geoffreerd, zullen alleen deze worden berekend, indien het meer uren zijn, zal het vooraf worden besproken. Er zullen dus geen verrassingen ontstaan.

Voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem contact op met emovatie.

Volg je hart, het klopt altijd